Indbjudance till konferensen “Connecting european struggles” 22-24 august i Lund, Sverige

 
 
Бразилия 2
 
 
 
 
 
Europa domineras av ett gemensamt problem: krisen. Krisen har kastat en enorm del av den sydeuropeiska arbetarklassen in i fattigdom med de politiska kraven från EU och IMF. Arbetslösheten har nått alarmerande nivåer, framförallt för ungdomar, ett faktum som är lika sant i Sverige som i resten av EU. Offentlig sektor har skurits ner vilket har påverkat tryggheten för miljoner människor. Som ett resultat av detta så har tusentals europeér fått ta skydd av den konservativa kärnfamiljen som stärker traditionella könsroller. Samtidigt så har löneutvecklingen avstannat eller rent av minskat på många platser. Krisen har också fött nya rasistiska rörelser medan det har gett luft åt klassiska fascistiska subjekt. Hela den europeiska kontinenten är återigen smittad av fascismen som riktar sig mot homosexuella, muslimer, funktionshindrade och alla de som ‘stör’ och kämpar mot den rasistiska europeiska normaliteten.
 
 
 
Krisen har skapat massrörelser i olika sektorer. Migranter/flyktingar och människor i solidaritet med dessa kämpar mot införandet av hårdare asylregler, gränskontroller och koncentrationsläger. Kvinnor kämpar mot konservativa regimer och lagar som försöker diktera kontroll över deras kroppar. Miljoner arbetare har gått ut i strejk och fällt regeringar. Studenter har organiserat sig för att ta makten över sin egen utbildning och sin framtid. Antifascister på gatorna i europeiska städer utmanar närvaron och de politiska handlingarna av fascistiska eller rasistiska grupper. Alternativmedia skapade av aktivister utmanar mainstreammedias informationsmonopol.
 
 
 
Bortom Fort Europas strikta gränser, så har den arabiska våren, de folkliga resningarna i Ukraina, Turkiet och Bosnien och händelserna kring medelhavet antytt en ny era av konflikter och uppror. Miljoner människor ställer sig upp mot oligariska borgerliga eller teokratiska diktatur, mot polis- och byråkratiskt våld, miljoner människor kämpar för att välja sitt eget öde och för att eliminera nationalism. Det är av stor betydelse att koordinera radikala massrörelser i den kapitalistiska pereferin med revolutionära grupper i det kapitalistiska centrumet.
 
 
 
Vi är en grupp bestånde av anarkister, autonoma aktivister och radikal vänster som organiserar konferensen “Connecting European Struggles”. Vi arbetar för tillfället på ett program som kommer att innehålla ett antal deltagare från olika delar av Europa. Vi bjuder in alla som delar intresset av att sammanföra kamper i – och bortom – Europa att delta. Vi är intresserade av att ha både besökare men även deltagare med egna programpunkter att komma till konferensen.
 
Vi är framförallt intresserade av kamper som rör migration, kris, feminism, rasism och antifascism, exploateringen av naturen, arbetarkamp, studentrörelser, counterinformation-media, aktivistjournalism och så vidare. Vi kommer erbjuda en bred samling prograpunkter från filmvisningar, föreläsningar och seminarier, koordinationsmöten, soppkök, solidaritetsarbete, etc. Vi erbjuder boende för deltagare som behöver det. Boka datumet nu!
 
 
 
E- post: connectingeuropeanstruggles@riseup.net   om du är intresserad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s